ວຽງຈັນ — ຄູ່ມືທະນາຄານທະນາຄານ, ທີ່ຢູ່, ສາຂາ, ກໍານົດເວລາການເຮັດວຽກຂອງທະນາຄານ

ທະນາຄານຫ້ອງການ, ວຽງຈັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ຊື່ ກໍານົດເວລາ ທີ່ຢູ່
Public Bank 100/1-4 Talat Sao Road, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານ ເອັສທີ ໜ່ວຍບໍລິການໂພນສະຫວ່າງ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
Thai Military Bank (TMB) ຖະໜົນຂຸນບູລົມ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
Bangkok Bank ປິດ ຖະໜົນຂຸນບູລົມ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສາຂາຈອມເພັດ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ST Bank ປິດ Rue Haiphong, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ປິດ 091 ຖະໜົນໜອງບອນ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ປິດ No.44 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
Public Bank ປິດ ຖະໜົນຂຸນບູລົມ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານ ລາວ ກໍ່ສ້າງ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານຮ່ວນພັດທະນາ ປິດ ຖະໜົນຂຸນບູລົມ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານ ພົງສະ ຫວັນ ປິດ ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ປິດ ຖະໜົນອາຊຽນ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ປິດ ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານບູຢອງລາວ ປິດ 2, Kaysone Phomvihane Road, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທຄຕລ ໜ່ວຍບໍລິການທາດຫລວງ ປິດ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ 127/07 Hatsady Tai, ຖະໜົນຂຸນບູລົມ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ANZ Bank (Lao) Limited ປິດ 33 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານເອັສທີ ສາຂາດົງປ່າລານ ປິດ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານກຸງໄທ ປິດ ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານໄອຊີບີຊີ ປິດ Avenue Lane Xang, Vientiane, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ສາຂາໂພນໄຊ ຖະໜົນໜອງບອນ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານ ຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າໄຊງ່ອນ ເທືອງຕິ່ນ ສາຂາລາວ ຖະໜົນສາຍລົມ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
Phongsavanh Bank - Donkoi Branch ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
부영라오은행 ປິດ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທຄຕລ ສາຂານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ປິດ ASEAN Road Vientiane Capital Lao P.D.R, ຖະໜົນອາຊຽນ, ວຽງຈັນ 2925, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ປິດ No 01, Pangkham Street, Ban Xiengnheun, Chanthabouly District, Vientiane Lao PDR, ວຽງຈັນ 2925, ປະເທດລາວ
ທຄຕລ ສາຂາດົງໂດກ ປິດ Khamhoung Village, Xaythany District, Vientiane Capital, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
EMI Sikhote ປິດ Nongneo Prefecture, Laos, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທຄຕລ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານພົງສະຫວັນ - ສາຂາສີໄຄ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
Indochina bank (Auto city branch) ປິດ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ລັດວິສາຫະກິດຖືຫຸ້ນລາວ ປິດ ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
Canadia Bank Lao LTD ປິດ ຖະໜົນປາງຄຳ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
Lao Development Bank ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ວຽງຈັນ
ທະນາຄານຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າທະຫານ ປິດ ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານລາວຈີນ ປິດ No. 15, Unit 02, ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
中国工商银行老挝分行 ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
Booyoung Lao Bank ປິດ ຖະໜົນໜອງບອນ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
Phongsavanh Bank - Wattay Airport Service Unit ສະໜາມບິນວັດໄຕ (VTE), ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
Acombank Dongnasok, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
RHBBLL ບ້ານໜອງບອນ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
Swissindo World Trust International Obit of Laos ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
First Bank Lao ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
BCEL ໜ່ວຍບໍລິການໜອງໜ່ຽງ ປິດ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
BCEL BANK ວຽງຈັນ
ສີ​ສົມ​ບ​ັດ​ເຊົ່າ​ສິນ​ເຊື່ອ ປິດ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
St-อาคาร-แยกธาตุหลวง ວຽງຈັນ
BCEL Bank - Talat Sao Service Unit ປິດ Talat Sao Shopping Mall, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຫນ່ວຍບໍລິການໂສກປ່າຫລວງ Phongsavanh Bank Sokpaluang Unit ປິດ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທະນາຄານກຸງເທບ ປິດ ຖະໜົນສາມແສນໄທ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
龙福投资【万象天阶】 ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
Skycity ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
万象天阶 ປິດ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
Lao Microfinance Association (MFA) Unit 13, Simuang Village, Sisattanak District,, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
LTC Head Office ໃນປັດຈຸບັນເປີດ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ໂຄສະນາສູນກາງພັກ ປິດ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທຄຕລ ໜ່ວຍບໍລິການດົງຈອງ ປິດ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
ທຄຕລ ໜ່ວຍບໍລິການຫ້ວຍຫົງ ປິດ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
BFL - Banque Franco Lao - Service Unit ປິດ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
Ban Khammoon KEOINTA ວຽງຈັນ
RHB Bank Lao Limited ປິດ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
Sacombank Lao Thatluang Branch ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
SHB bank ປິດ ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
中国工商银行万象分行 ວຽງຈັນ
Sacombank Lao ຖະໜົນຂຸນບູລົມ, ວຽງຈັນ
Agricultural Promotion Bank ໜ່ວຍບໍລິການ ໄຊເສດຖາ Thatluang, ວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ
JDB Bank ATM ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ ສີ​ໄຄ ວຽງຈັນ
ເລືອກສະຖານທີ່
ວຽງຈັນ ຫຼວງພະບາງ ດອນໜູນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ເມືອງ ປາກຊັນ ແຂວງຄຳມ່ວນ ອັດຕະປື ປາກເຊ
ເລືອກປະເທດ
Algeria Angola Anguilla Antilles Aruba Bahamas ການ Barbados Belgium Belize Bermudas Botswana Bouvet Britain ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ Bulgaria Burundi Butane Caledonia ໃຫມ່ Cameroon Cape Verde Comoros Costa Rica Côte d'Ivoire Cyprus Djibouti Dominican ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ Equatorial ກີ​ເນຍ Eritrea Gabon Gibraltar Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guernsey Guinea Guinea Guinea​-Bissau Guyana Honduras Isle ຂອງ​ຜູ້​ຊາຍ Kiribati Lesotho Liberia Liechtenstein Luxembourg Macau Macedonia Madagascar Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Micronesia Montenegro Montserrat Morocco Namibia Nauru Nicaragua Niger Niue Norfolk Palau Palestine Paraguay Pitcairn Puerto Rico Reunion Sahara ຕາ​ເວັນ​ຕົກ Saint Helena Saint Lucia Saint Pierre ແລະ Miquelon Saint​-Martin Salvador Samoa San Marino Sao Tome ແລະ​ອໍາ​ນວຍ​ການ Saudi ເທດ​ອາ​ຣະ​ເບີຍ Seychelles Sierra Leone Surinam Svalbard ແລະ Jan Mayen Swaziland Tajikistan Togo Tokelau Tonga Trinidad ແລະ Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turks ແລະ Caicos Islands Tuvalu Ukraine Uruguay Uzbekistan Vatican Vc Venezuela Wallis ແລະ Futuna ເກາະ ກາ​ຕາ ກາ​ນາ​ດາ ກົວ​ເຕ​ມາ​ລາ ກໍາ​ປູ​ເຈຍ ຄອງ​ໂກ ຄິວ​ບາ ຄູ​ເວດ ຈາ​ໄມ​ກາ ຈີນ ຈໍ​ເຈຍ ຈໍ​ແດນ ຊາດ ຊິມ​ບັບ​ເວ ຊີ​ເຣຍ ຊູ​ດານ ຍີ່​ປຸ່ນ ຕາ​ເວັນ​ອອກ Timor ຖານ ຖານ ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ອາ​ຟຣິ​ກາ​ກາງ ນິວ​ຊີ​ແລນ ນໍ​ເວ ບຣູ​ໄນ ບອດ​ເນຍ​ແລະ​ເຮີ​ເຊ​ໂກ​ວີ ບັງ​ກະ​ລາ​ເທດ ບາ​ເລນ ບູ​ກິ​ນາ​ຟາ​ໂຊ ປອກ​ຕຸຍ​ການ ປະ​ເທດ ປະ​ເທດ ປະ​ເທດ ປະ​ເທດ​ກາ​ນາ ປະ​ເທດ​ຊີ​ລີ ປະ​ເທດ​ບຣາ​ຊິນ ປະ​ເທດ​ປາ​ປົວ​ນິວ​ກີ​ນີ ປະ​ເທດ​ມາ​ລີ ປະ​ເທດ​ອັງ​ກິດ​ຫມູ່​ເກາະ​ເວີ​ຈິນ​ໄອ​ແລນ ປະ​ເທດ​ອີ​ຣັກ ປະ​ເທດ​ເກຣັກ ປະ​ເທດ​ເບ​ນິນ ປະ​ເທດ​ເປ​ຣູ ປະ​ເທດ​ໄທ ປະ​ເທດ​ໄອ​ແລນ ປາ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ປາ​ນາ​ມາ ຝລັ່ງ ພາ​ສາ​ຝຣັ່ງ Polynesia ຟິນ​ແລນ ຟິ​ຈິ ຟິ​ລິບ​ປິນ ມາ​ເລ​ເຊຍ ມົງ​ໂກ​ລີ ມຽນ​ມາ ມໍ​ລະ ລັດ​ເຊຍ ລັດ​ເວຍ ລິ​ທົວ​ເນຍ ລີ​ເບຍ ວັນ​ດາ ສະ​ວິດ​ເຊີ​ແລນ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ Emirates ແຂກ​ອາ​ຫລັບ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ເກາະ​ລັດ​ເລັກ​ນ້ອຍ Outlying ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ເມລິ​ກາ ສະ​ເປນ ສະ​ໂລ​ວາ​ເກຍ ສະ​ໂລ​ວີ​ເນຍ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຂອງ​ເກົາ​ຫຼີ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຄອງ​ໂກ ສາ​ເຊັກ​ໂກ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ສິງ​ກະ​ໂປ ສີ​ລັງ​ກາ ສຽງ ສ​ປ​ປ​ລາວ ຫມູ່​ເກາະ Aland ຫມູ່​ເກາະ Cayman ຫມູ່​ເກາະ Cocos ຫມູ່​ເກາະ Falkland ຫມູ່​ເກາະ Faroe ຫມູ່​ເກາະ Maldive ຫມູ່​ເກາະ Mariana ພາກ​ເຫນືອ ຫມູ່​ເກາະ​ຄຸກ ຫມູ່​ເກາະ​ພ​ົ​ັ​ນ ຫມູ່​ເກາະ​ເວີ​ຈິນ​ໄອ​ແລນ ຫມູ່​ເກາະ​ໂຊ​ໂລ​ມອນ ຫວຽດ​ນາມ ອັນ​ດໍ​ລາ ອານ​ບາ​ນີ ອາ​ນາ​ເຂດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ອັງ​ກິດ​ອິນ​ເດຍ​ມະ​ຫາ​ສະ​ຫມຸດ ອາ​ຟຣິ​ກາ​ໃຕ້ ອາ​ເຈນ​ຕິ​ນາ ອາ​ເຊີ​ໄບ​ຈັນ ອາ​ເມລິ​ກາ​ຊາ​ມົວ ອາ​ເມ​ເນຍ ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ ອິນ​ເດຍ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ອິ​ຕາ​ລີ ອີ​ຢິບ ອີ​ຣ່ານ ອູ​ການ​ດາ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ອ​ອ​ສ​ເຕີຍ ຮົງ​ກາ​ລີ ຮ່ອງ​ກົງ ເກົາ​ຫລີ​ເຫນືອ ເຄນ​ຢາ ເຈີ​ຊີ ເຊີ​ເບຍ ເຊ​ເນ​ກັນ ເດນ​ມາກ ເທດ​ມາ​ລາ​ວີ ເນ​ປານ ເນ​ເທີ​ແລນ ເບຍ ເບຍ ເບ​ລາ​ລຸດ ເມັກ​ຊິ​ໂກ ເຢຍ​ລະ​ມັນ ເຢ​ເມນ ເລ​ບາ​ນອນ ເອກ​ວາ​ດໍ ເອ​ທິ​ໂອ​ເປຍ ເອ​ເຊຍ ເຮ ແທນ​ຊາ​ເນຍ ແອນ​ຕິ​ກາ​ແລະ​ບາ​ບູ​ດາ ໂຄ​ລໍາ​ເບຍ ໂຊ​ມາ​ເລຍ ໂດ​ມິ​ນິ​ກາ ໂຕ​ເນຍ ໂບ​ລິ​ເວຍ ໂປ​ແລນ ໂມ​ຊໍາ​ບິກ ໂມ​ນາ​ໂກ ໂລ​ມາ​ເນຍ ໂອ​ມານ ໄຕ້​ຫວັນ ໄນ​ຈີ​ເລຍ ໄພ່​ພົນ Kitts ແລະ Nevis